Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri ütles Meie Maale, et nemad täide puhangut ei ole täheldanud, aga üksikuid juhtumeid tuleb ette üle Eesti pidevalt.

“Seepärast oleks mõistlik aeg-ajalt laste päid kontrollida ja kahtluse või leiu korral pidada nõu näiteks oma perearstiga, kes annab juhiseid täidest vabanemiseks,” pani ta inimestele südamele. Teinekord saab abi ka apteegist täitõrjevahendeid küsides.

Peatäide avastamisel:
  • Ilma ravi ja oskusliku tegutsemiseta on keeruline täidest vabaneda. Lapsevanem peaks küsima täidest vabanemiseks nõu perearstilt või apteekrilt, kes oskavad soovitada sobivaid täitõrje vahendeid. 
  • Täide avastamisel tuleks kontrollida kõiki pereliikmeid;
  • Üle tuleks kontrollida kõik rühma (soovitavalt ka muude rühmade) lapsed ja nendega suhtlevad isikud;
  • Teavitada juhtumist teisi vanemaid;
  • Kehtestada lasteaias perioodiline (vähemalt üks kord kuus) täikontroll;
  • Lapsele, kes on lasteaiast olnud eemal üle ühe nädala on soovitatav teha lasteaeda taastulekul täikontroll.