Maaeluministeerium tutvustas ettepanekut luua Organic Estonia programm, mis annaks sisu puhta ja maheda riigi kuvandile, ühendades mahemajanduse sertifitseeritud valdkonnad süsteemseks tervikuks. Mahemajanduse tervikprogrammi Organic Estonia eesmärk on kasvatada viie aastaga maheeksport vähemalt 100 miljoni euroni, luues ligikaudu 800 töökohta maapiirkondades põllumajandussfääris ning saavutada mahetunnustus 51% riigi pindalale.

Kohtumisel osalenud toetasid maaeluministeeriumi ettepanekut moodustada Organic Estonia programmi käivitamiseks meeskond, kes töötab välja mahemajanduse terviklahendused ning kaasab projekti kõikide vajalike ministeeriumite ja asutuste kompetentsi, et tagada idee kiire elluviimine ning mahepõllumajanduse hoogustamine koos ekspordivõimekuse kasvuga.

Põlvamaad esindas Põlvamaa Arenduskeskuse konsultant Tiiu Marran: „Organic Estonia tugevus on see, et see pole suunatud ainult mahetoidu tootmisele, vaid spekter on laiem hõlmates farmaatsia, kosmeetika, teaduse, ökoturismi, villa- ja tekstiilitootmist. Hea mõte on ka see, et püütakse rõhku panna seente, marjade jms korjamisele Eestimaa puhastest metsadest ja nende väärindamisele. Kokkuvõttes Organic Estonia annab Eestile võimaluse teistest riikidest eristuda ja silma paista. Riigi siseselt annaks Organic Estoniaga kaasaminek eelise ka Põlva maakonnale, kuna selle ideed seonduvad suurepäraselt Põlvamaa tunnuslausega "rohelisem elu".

Eesmärk arendada mahetoodete- ja teenuste eksporti on sõnastatud nii valitsusliidu aluspõhimõtetes aastateks 2016-2019, Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaanis kui ka Vabariigi Valitsuse tegevuskavas aastateks 2016-2019 järgmiselt: kasutades Eesti puhtast keskkonnast tulenevat konkurentsieelist, arendame mahetoodete ja -teenuste eksporti, mis loob Eesti eri paigus uusi töökohti.

Kohtumisele olid kutsutud põllumajandus-, toidu- ja mahepõllumajandussektori organisatsioonide esindajad, turismi- ja metsandussektori organisatsioonide, toitlustajate, Eesti Peakokkade Ühenduse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad.