Gripi tõttu vajas haiglaravi eelmisel nädalal 52 inimest, hooaja algusest on neid olnud 254.

Arstide poole pöördus möödunud nädalal 5377 haigestunut, seda oli 12% vähem kui nädal varem, kuid nende hulgas oli grippi või gripilaadsetesse haigustesse haigestunuid kuni 15% rohkem, mis tähendab, et gripiviirused domineerivad jätkuvalt.

Sel nädalal algas taas kool, mille mõju haigestumistele võiks hakata kajastuma järgmise nädala andmetes.

Hoidke haigustunnustega inimestest kaugele. Kes on haiged, need püsigu võimalusel kodus, et vältida viiruste levikut.

Aasta esimesel nädalal (02.01. - 08.01. 2017) langes ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole pöördunute üldarv 12 protsendi võrra, kuid nende hulgas kasvas grippi või gripitaoliste haigestumiste arv 15 protsenti. Arstiabi vajas 5377 haigestunut, neist 38 protsenti olid lapsed. Haigestumine on jätkuvalt tõusutrendil.

Gripiviirustest tingitud haigestumiste osakaal kõikide haigestumist põhjustavate viiruste hulgas langes pisut, jäädes pidama 60 protsendi juures. Kasvama hakkas teiste viiruste, eeskätt RS- ja paragripiviirusega seotud haigestumiste arv, vastavalt 16 ja 18 protsenti.

Grippi haigestumise intensiivsust hinnatakse Eestis keskmiseks ning gripilevikut laialdaseks.

Endiselt on grippi haigestunute seas enim kuni 15 aastaseid lapsi. Koolilaste seas püsis grippi haigestumine varasema nädala tasemel, mida saab seostada koolivaheajaga. Vanemaealiste hulgas samuti muutusi ei olnud, aga oluliselt kasvas haigestumus tööealiste seas, jõudes kuni 37 protsendini. Grippi haigestunute juurdekasv väikeselaste hulgas on aeglustunud, kuid jätkuvalt kasvutrendiga.

Raskekujulised gripid

E-Tervise SA esialgsetel andmetel vajas eelmisel nädalal haiglaravi 52 gripiviirusega patsienti. Hooaja algusest on täpsustatud andmetel hospitaliseeritud gripi tõttu 254 patsienti.

Intensiivravi on gripi tõttu vajanud 18 inimest, neist 2 last – 7kuune ja 8aastane, üks inimene vanuses 57 eluaastat, ülejäänud 15 olid vanemad kui 65 eluaastat. Üks intensiivravile sattunu oli väidatavalt enne terve, teised kuulusid riskirühmadesse. Andmed vaktsineerimise kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.

Viie haigla andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 7 inimest, neist kuus vanuses üle 70 eluaasta ning üks 7-kuune laps. 7-kuune laps kuulub riskirühma vanuse tõttu, kuid oli väidetavalt eelnevalt terve. Vanemaealised patsiendid kuulusid kõik gripi suhtes riskirühma, keegi polnud vaktsineeritud.

Raskekujuliste gripijuhtude (intensiivravi) ülevaade põhineb Tartu Ülikooli Kliinikumi, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla, Narva ja Pärnu haiglate poolt saadud andmetel.