Detsembris makstakse PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasiku kinnitusel välja kõik otsetoetused. Põllumehed, kel seljataga raske aasta, ootavad neid pikisilmi. Kokku on Euroopa Komisjon eraldanud Eesti riigile 2016. aasta otsetoetuste maksmiseks 114,56 miljonit eurot ja ette näinud ka selle jaotuse toetusliikide lõikes. Ühikumäärade kinnitamisel võttis PRIA lisaks eelarvele arvesse taotluste menetlemise põhjal kindlaks tehtud ühikuid ja kontrollitulemusi. Toetused laekuvad põllumeestele ja loomapidajatele eraldi makseülekannetega ja summadena, millest on tehtud vajalikud mahaarvamised. Infot kinnitatud otsuse sisu kohta näeb iga taotleja enda kohta e-PRIAst. Samuti näeb igaüks e-PRIAst oma toetuse laekumise eeldatavat kuupäeva.