"Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele," luges Tarmo Tamm ette valitsusliikme ametivannet.

President Kersti Kaljulaid nimetas reedel Tarmo Tamme peaminister Jüri Ratase ettepanekul maaeluministriks. Seaduse kohaselt saab minister alustada oma tööülesannete täitmist peale Riigikogu ees ametivande andmist.

Tarmo Tamm oli enne maaeluministri ametisse asumist Riigikogu liige ja rahanduskomisjoni aseesimees, varem on ta olnud ka riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees.

Aastatel 1999-2013 oli Tarmo Tamm Põlva linnavolikogu liige ning 2011. aastani ka Põlva linnapea. Enne seda kuulus ta Põlva vallavolikokku ja oli Põlva vallavanem. Tamm on töötanud pikalt ka Põlva Agro töökoja juhatajana.

Tamm on lõpetanud Tihemetsa Sovhoostehnikumi mehhaniseerimise erialal ning Eesti Maaülikooli agraarökonomisti erialal.