Otsuse liituda haldusreformi käigus Jõgevamaa poole tegid Avinurme ja Lohusuu vallavolikogu juba suvel. Algul ühinemist kavandanud kaheksast omavalitsusest on nüüdseks alles jäänud viis, rahvaküsitlus toimus pühapäeval-esmaspäeval neis kõigis.

Lohusuus osales rahvaküsitlusel 41 inimest ehk 6,8% nimekirja kantud elanikest, 37 neist pooldas ühinemist, neli oli vastu, kirjutab Põhjarannik.

Avinurme vallas oli küsitluses osalenute protsent pisut kõrgem − 7,5. 83st osalenud elanikust oli ühinemise poolt 76, vastu kuus inimest, üks sedel oli rikutud ehk tühjaks jäetud.