Kõik kolm tsiviilmenetlusse antud kohtuasja (nõuded vastavalt 21 857, 22 000 ja 29 000 eurot) lähtuvad moel või teisel konkureeriva maakonnalehe Saarte Hääl omanikult Vjatšeslav Leedolt või temaga seotud ettevõtetelt ning käsitlevad ajalehes Meie Maa ilmunud Leedo enda või tema ettevõtete tegemisi kajastavaid artikleid, väites, et neis on avaldatud valeandmeid.

Kunagi ka raadiosaateid edastanud ja nüüd vaid kohalike lehtede kirjastamisele keskendunud OÜ Saaremaa Raadio tegevjuht Priit Rauniste sõnul on iseäranis viimastel kuudel Saaremaa meediaäris valitseva õhkkonna tõttu jäänud mulje, et tarvitseb Meie Maa mõnes artiklis vaid mõnda Leedo äridega seotud firmat mainida, kui peagi võib oodata uut hagiteadet.

Kümme aastat kestnud jõuproov

Tegelikult on Saaremaa päevaleht Meie Maa juba viimased kümmekond aastat pidanud karmi olelusvõitlust kohaliku konkurendi Saarte Häälega, mille 2006. aastal asutas just Vjatšeslav Leedo. Juriidiliselt käivad kohut muidugi ettevõtted – Leedo omad süüdistavad Meie Maad negatiivse kallutatud info avaldamises, Meie Maa toimetuses aga tuntakse, et Leedo neid kiusab ja infosulgu asetab.

Kuigi kõigile asjaosalistele on selge, et saar jääb kahele päevalehele kitsaks, ei kipu ka kumbki alla andma. Kõigepealt käidi aastaid kohtuteed väljaande nime kasutamisõiguste pärast. Läinud aastasse jääb samuti üks kohtuskäik Leedo Saksamaale siirduva laevaäri kohta avaldatu pärast. See asi lõpetati Rauniste ütlust mööda ajalehe seisukohalt puhtalt pragmaatilistel kaalutlustel kompromisslahendusega ja Saaremaa Raadio maksis vastaspoolele 500 eurot.

„Polnud lihtsalt mõtet lasta ennast ruineerida ja põhjatuid kohtuskäimise kulusid maksta,“ ütleb Rauniste takkajärgi. „Aga see mis nüüd toimub on minu hinnangul ette võetud puhtalt meie kurnamiseks. Sest kurnav see on, sõltumata tulemusest peame kohtukulusid, näiteks advokaadi palkamise näol, ikkagi kandma.“

Teatud mõttes kinnitab Rauniste mõttekäiku asjaolu, et mindud on otse kohtusse ning jäetud kasutamata Eestis tavapäraselt sellistel puhkudel levinud praktika pöörduda erimeelsuste puhul kõigepealt Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) juures tegusteva pressinõukogu poole.

Järjepannu kolm kohtuasja

Tänavune esimene kohtuasi sai alguse augustikuus, kui Meie Maa tsiteeris oma veergudel ühte ERRi uudist Leedo Saksamaal tegusteva firma Elb-Link kohta, sidudes selle Saaremaa Laevakompaniiga. Viimane väidab, et tal pole sellega midagi pistmist. AS Saaremaa Laevakompanii (SLK) aga andis kõigepealt kohtusse just Meie Maa väljaandja OÜ Saaremaa Raadio, mitte uudise algallika. Apelleeriti sellele, et Meie Maa on avaldanud SLK kohta ebaõigeid andmeid, hagis soovitakse nende ümberlükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist.

Järgmine hagiteade, mille algataja oli OÜ Tuule Piletikeskus, saabus septembrikuu lõpus ja sisaldas Meie Maas avaldatud ebaõigete andmete ümberlükkamise ning mittevaralise kahju hüvitamise nõuet. Kolmas, millele kostja veel vastatagi pole jõudnud, oli juba Vjatšeslav Leedo isiklik hagi, seekord Hiiu Lehe vastu, mida samuti annab välja Saaremaa Raadio. Leht tsiteeris Hiiu maavanema sõnu, pani artikli pealkirjas ühe sõna jutumärkidesse ja hageja tõlgendas seda kui isiklikku solvangut.

Ja kuigi kohus jätab asjaosalistele võimaluse kompromissleping sõlmida, ei näe Priit Rauniste seekord selleks võimalust. Tema hinnangul on just praegu käes aeg, mil otsustatakse, kes esimesena murdub. Sest see võib lõppeks tähendada ka teisele koha loovutamist.

Vjatšeslav Leedo ettevõtete, näiteks tema Saaremaal töötava lihatööstuse või veisefarmi, aga eelkõige laevandusega tegelevate firmade kohta otsesest allikast info saamine on Meie Maa ajakirjanikel pehmelt öeldes keeruline, et mitte öelda võimatu, väidab Rauniste. Ta lisab, et ka kõnealuste kohtuasjade kohta pole toimetuse ega lehe omanikuga ühendust võetud.
„Meie telefonikõnedele ja e-kirjadele lihtsalt ei vastata,“ nendib Rauniste. „Ehk siis võib öelda, et toimub täielik ignoreerimine. Me oleme alati üritanud kommentaare küsida, ja kui neid oleks jagatud, oleksid ka erimeelsused olemata olnud.“

Kes murdub, see loovutab koha

Priit Rauniste märgib, et OÜ Saaremaa Raadio suurosanik Arne Pagil on nende kümnekonna aasta jooksul matnud lehe väljaandmisse peaaegu 1,15 miljonit kahjumlikku eurot. Vjatšeslav Leedo ettevõtete (TÜ Oma Saar ja OÜ Kadi Raadio) summaarne rahanumber, mis selle aja jooksul kohalikus leheäris põlenud, küünib Rauniste arvates üle 4,3 miljoni euro. Kuidas täpselt Saarte Hääle majandamine kulgeb, pole enam võimalik tuvastada, sest juba mitu aastat toimub lehe väljaandmine ettevõtte OÜ Raadio Kadi kaudu, mis lisaks kohaliku raadiojaama majandamisele tegeleb ka Saarte Hääle väljaandmisega. OÜ Raadio Kadi kuulub ASi Holostovi Kinnisvarahaldus kaudu samuti Vjatšeslav Leedo Saaremaa äride hulka.

Kui Leedo ettevõtted veel Saaremaa ja mandri vahelist laevaliiklust korraldasid, oli Meie Maa müümine praamidel sisuliselt võimatu – ajalehte lihtsalt ei võetud pardale müüki. Põhjendusega, et seda seal niikuinii ei osteta. Nüüd, mil praamiühenduse korraldamine läks Tallinna Sadama tütarettevõtte kätte, on mõlemad Saaremaa ajalehed praamidel müügis.
Taganeda ei kavatse kumbki osapool. Pagil, kellel puuduvad Eestis või Saaremaal igasugused majanduslikud või poliitilised huvid, teeb seda Priit Rauniste sõnul puhtalt missioonitundest. Arne Pagil on väljendanud seisukohta, et ta ei soovi, et Leedo, kel saarel niigi palju võimu, hakkaks ka kohalikku meediat kontrollima.

„Leian, et tegelikult pole asi niivõrd õigluse ja õiguse tagaajamises, vaid meie kurnamisega nii aja- kui rahakulu kaudu, mis läheb õigusabile,“ leiab Rauniste. „Ja näib, et lisandub ka lootus meie suu täiesti lukku panna, et me ei julgeks enam ühtegi lugu Leedo tegemistest või tegematajätmistest kirjutada.“
Maalehte konsulteerinud juristi sõnul on mõnevõrra küsitav kahe esimese hagi ülesehitus, kuna juriidilisel isikul ei saa justkui tekkida moraalset kahju (mittevaralist kahju), mida SLK ja Tuule Piletikeskus on siiski otsustanud kohtu kaudu küsida.

Lehtedevahelisest kismast võidab lugeja

Konkreetseid istungiaegu ühegi kolme hagi arutamiseks pole Pärnu maakohus kostjale veel esitanud.

Priit Rauniste möönab, et kuigi leheturu osalised käivad Saaremaal kui tulistel sütel, võidab lehelugeja sellisest olukorrast kõige enam – mõlema lehe väljaandjad pingutavad üksteise võidu lugejate poolehoiu võitmise nimel. Samuti on nii reklaami, kuulutuste kui lehetellimise hinnad Saaremaal Eesti madalaimad. Mõnes kohas maksab ka kolm korda nädalas ilmuvate maakonnalehtede tellimus rohkem kui Saaremaal viis ja kuus korda nädalas ilmuvate väljaannete puhul

Raadio Kadi juhatuse liige ja Saarte Hääle peatoimetaja kt Gunnar Siiner on samuti seda meelt, et konkurentsist võidavad vaid lugejad. Samas möönab ta, et null-kasumiga suudaks Saaremaal päevalehena ära majandada vaid üks väljaanne. Praegu aga pingutavad mõlemad toimetused tema sõnul aga sellevõrra rohkem, et konkurent on kõrval.

„Ma võin kinnitada, et mitte üheski teises maakonnas ei saa inimesed nii põhjalikku igapäevast infot kätte kui Saaremaal,“ märgib Siiner. „Siin keeratakse ikka kõik vähegi võimalikud kivid teisipidi ja tuuakse kõik päevavalgele.

Konkurendi vastu suunatud kohtuasju Siiner aga konkuretsivõitlusega siduma ei tõtta. Ta ütleb, et ei oska neid hinnata ega tea ka midagi Meie Maa väidetavast infosulgu paigutamisest.
Vjatšeslav Leedo teatas oma nõuniku kaudu, et ei soovi pooleliolevate kohtuasjade teemal praegu meedias sõna võtta. Nimelt on Leedo seda meelt, et nende asjadega tegelevad juristid ja praegu pole midagi kommenteerida.

Olukorrast Saaremaa meediamaastikul loe ka neljapäeval ilmuvast Maalehest.


MIS ON MIS: Saaremaa ja Hiiumaa ajalehed

* Saaremaal ilmub kaks päevalehte – 6 korda nädalas väljaantav Meie Maa (asutatud 1989) ja 5 korda nädalas ilmuv Saarte Hääl (asutatud 2006 nime all Oma Saar).

* Ajalehte Meie Maa annab välja OÜ Saaremaa Raadio, mille suurosanik on Rootsis elav Arne Pagil.

* OÜ Saaremaa Raadio annab lisaks välja veel ka Hiiumaa ajalehte Hiiu Leht (asutatud 1997).

* Ajalehte Saare Hääl annab välja OÜ Raadio Kadi, mille osanik on ASi Holostovi Kinnisvarahaldus kaudu Vjatšeslav Leedo.

* Meie Maa trükiarv oli septembris 6500 (aastal 2007 – 7900), lehe maht 10–16 lk.

* Saarte Hääle trükiarv oli septembris 4700 (2007, toonane Oma Saar – 4000), lehe maht 8–12 lk, laupäeval 16 lk + 16 lk tele- ja raadiokava.

* Ajalehe Hiiu Leht trükiarv oli septembris 2800 (2007 - 3200).
* OÜ Saaremaa Raadio kandis 2015. aastal 945 000 euro suuruse müügitulu juures üle 198 500 suurust kahjumit (2014 – müügitulu ligi 657 000, kahjum 171 000 eurot).

* OÜ Raadio Kadi kandis 2015. aastal 726 457 suuruse müügitulu juures 151 931 euro suurust kahjumit (2014 – müügitulu 786 000, kahjum 177 400 eurot).

* Mõlema lehe väljaandmine on kahjumlik - arvestades, et TÜ Oma Saar kogunenud kahjum oli 2015. aasta lõpu seisuga 3 972 976 eurot (aastal 2010 nimetati leht ümber Saarte Hääleks ja selle väljaandmine läks 2013. aasta sügisel OÜ Raadio Kadi alla), siis 2015. aasta lõpu seisuga on nende ettevõtete teenitud kahjum kokku juba 4,3 miljonit eurot, OÜ Saaremaa Raadio kumulatiivne miinus on 1,15 miljonit eurot.

Allikas: Maaleht, EALL, Äriregister