Lugeja kirjast selgub, et lapselaps on 22aastane, seega ei saa sotsiaalkindlustusamet enam maksta riiklikku peretoetust. Peretoetustele on õigus lapse 19aastaseks saamiseni juhul, kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või siis, kui lapsel keskharidus puudub ja ta õpib kutseõppe tasemeõppes. Omavalitsus saab pakkuda vanaemale toimetulekutoetust ning ülikool pakub võimalust taotleda õppetoetust või stipendiumi. Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele