„Seepärast kaardistame koostöös piimasektoriga võimalikke uusi turgusid, et leida järk-järgult võimalusi nende avamiseks Eesti piimatoodangule. Kohtumisel osalenud olid ühel meelel, et pikemas perspektiivis tuleks töötada selle nimel, et saaksime eksportida pigem kõrgema lisandväärtusega tooteid,“ lisas Gorban.

Ministeeriumi esindaja andis kohtumisel ülevaate potentsiaalsetest sihtturgudest, mis võiksid olla piima ja piimatoodete ekspordiks atraktiivsed, kuid mille avamiseks on vaja täiendavat tegevust ametkondade tasandil.

Viimase kolme aasta on jooksul piima ja piimatooteid viidud kokku 64 sihtturule, sh 39 väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki. Kolmandates riikides asuvatele turgudele on seni viidud peamiselt võid, täispiima- ja lõssipulbrit ning juustu.

„Juba praegu on piimasektorile avatud väga suur hulk erinevaid sihtturgusid ning riik pakub lisaks turgude avamisele ka mitmeid toetavaid meetmeid, mis võimaldavad nendele turgudele siseneda. Oluline on, et sektori esindusorganisatsioonid ja toiduainesektor neid võimalusi aktiivselt kasutaks,“ lisas Gorban.

Maaeluministeeriumis toimunud kohtumisel osalesid toiduettevõtjad, põllumajandussektori esindusorganisatsioonid, veterinaar- ja toiduameti ning maaeluministeeriumi esindajad. 15. septembril toimus maaeluministeeriumis uute eksporditurgude teemaline kohtumine ka lihasektori esindajatega.