Juba hulk aastaid on teepeenarde ääres aeg-ajalt näha räsitud okstega võsa ja isegi suuremaid puid. Selline hooldustöö jätab maha ebameeldiva vaatepildi ning mõju puudele oleneb laaste mahust ning ajastusest. Samas on poomniiduki kasutamine teehooldajate sõnul teatud olukordades vältimatu.