Kui hauaplatsi asukoht täpselt teada ei ole, siis on kalmistu kahjustatud alalt võimatu midagi üles leida.

Põhiliselt sai kannatada kalmistu uus osa. Vana kalmistu, mis on ka ajaloomälestis, pääses kergemalt. Ka kiriku ümbrus, mis ei kuulu küll vallale, vaid kirikule, on saanud tõsiselt kahjustada. Tormi langetatud puu alla jäi ka kirikuõpetaja auto.

Torm murdis Karula vallas hektarite ulatuses metsa. Kahju täpset ulatust on vallavanema sõnul hetkel veel võimatu hinnata.