Ühe põhjusena toovad avalduse allkirjastanud üheksa volikogu liiget Linkovi sekkumise vallavalitsuse töösse, kirjutab Hiiu Leht.

Üks allakirjutanutest, Ants Vahtras rääkis, et Linkov nõudis, et vallavanem Reili Rand lisaks valitsuse 25. mai istungi päevakorda Kärdla sadama nõukogu liikme valimise. Kui vallavanem seda ei teinud, öeldes, et läbirääkimised liikmekandidaatidega on pooleli, hääletasid osakonnajuhatajad valitsuse istungil nõukogu liikme valimise ikkagi päevakorda sisse.

Samal istungil teatas Linkov, et nõukogu liikmeks saab valla õigusnõunik Marin Vallikivi ning viieliikmelisse vallavalitsusse kuuluvat neli osakonnajuhatajat hääletasid ka selle ettepaneku poolt.