Eestis on viimasel viiel aastal pidevalt suurenenud kaunviljade külvipind. Põhiliselt kasvatatakse põldhernest, kuid ka põlduba on kahel viimasel aastal oluliselt külvipinda suurendanud. Käesolev, 2016. aasta on kuulutatud kaunviljade aastaks, seega on paslik kutsuda talunikke üles senisest veelgi rohkem kaunvilju kasvatama.