Hüljes toodi Äntusse 2008. aastal Audru karusloomakasvandusest, kus tema elukohaks oli kitsuke bassein.