Maasikaid müüakse hooajal otse klientidele või turgudel, samuti kaubanduskettides. Paraku on see tegevus väga sesoonne. Praegu, kevadel, on aga mõtlemise ja plaanimise aeg. Selleks et tulevikus koos suuremaid mahtusid toota, välisturgudele minna või kasvatada maasikat tööstustele, on vaja ühist tegutsemist.