Olukorra tõsidust kinnitab eelmise sajandi keskpaigas tehtud metsisekukkede loenduse ja viimastel aastatel korratud loenduse tulemuste võrdlus. Kui veel mõni aasta tagasi arvati meil olevat ligikaudu 10 000 metsisekukke, siis praeguseks on neid alles vaid umbes 1200. Tartu Ülikooli zooloogia osakonna doktorandid Egle Soe ja Ragne Oja tutvustasid RMK traditsioonilisel metsaseminaril just sellel teemal korraldatud uurimust ja selle tulemusi.