Nüüd saatsid kariloomade kasvatajad õiguskantslerile, maaelu- ja keskkonnaministeeriumile ning Riigikogule taotluse veeseaduse selle punkti ümbersõnastamiseks nii, et veekogudele ohutu karjatamine oleks edaspidi lubatud.

“Praegune lahendus on kariloomade kasvatajaid põhjendamatult riivav ja kunstlikult väljaspool kaitsealasid paiknevate luhtade võsastumist põhjustav,” seisab kirjas.