„2015. aasta parimad karjakasvatajad paistavad silma eeskätt oma mõttelaadi poolest, milles ühendatakse nii ettevõtte tänane majandamine karjapidamisel kui ka selge tulevikuvisioon edasise arengu suhtes,“ ütles MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg.

Parima piimakarjakasvataja väljaselgitamisel arvestatakse piimarasva ja -valgu kogutoodangut aastalehma kohta, keskmist piimatoodangut, somaatiliste rakkude arvu piimas ning lehmade tõuaretust ja näitustel osalemist. Parima lihaveisekarjakasvataja juures hinnatakse karja suurust, puhtatõulisust, samuti söötmis- ja pidamistingimuste nõuetele vastavust ning tõuloomade müüki teistesse karjadesse. Mõlema aunimetuse andmise puhul arvestatakse ettevõtte arengut ning keskkonnasõbralikkust karja kasvatamisel.

Maaelu Edendamise Sihtasutus valib parimaid karjakasvatajaid koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi, Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametiga. Parimat piimakarjakasvatajat valitakse 16. aastat ning lihaveisekarjakasvatajat 10. aastat järjest.