Keskkonnainspetsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer tegi 7.aprillil 2014 kohtuvälise menetlejana väärteootsuse, millega määrati rahatrahvid Kaarel Laugule, Heiki Kukele, Luise-Maria Jõersile, Kristel Laugule, Külli Vähile, Priit Kapstale ja Marten Riisenbergile.

Otsusega määrati 120 euro suurused rahatrahvid seoses Ruhnu ümber merejääl matkates hüljeste keskele sattumise ja nende pildistamise eest.

Kaarel Lauk vaidlustas otsuse Saare Maakohtus, mis tühistas Jaak Haameri tehtud väärteootsuse kui ebaseadusliku. KKI maakohtu otsust ei vaidlustanud, see on jõustunud ja Kaarel Laugule on temalt välja mõistetud trahviraha koos täitekuludega hüvitatud.

"Oleme siiani oodanud, et ka teistele KKI poolt ebaseaduslikult trahvitud isikutele nendele mõistetud väärteootsused tühistataks ja trahviraha koos täitekuludega tagastataks," seisab Kaarel Laugu KKI peadirektorile Peeter Volkovile saadetud kirjas. "Millegipärast pole seda siiani toimunud. Palume tagada Keskkonnainspektsiooni tegevus vastavus seadusega ja viivitamatult ülaltoodud isikutele määratud ebaseaduslikud väärteootsused tühistada ning trahviraha koos täitekuludega tagastada."

Loe edasi Saarlasest.