Projekti GreenAgri eesmärk on Eestis ja Lätis põllumajandustootmise tagajärjel toitainete leostumise vähendamine vette ning sealt edasi Läänemerre. See saavutatakse orgaaniliste väetiste majandamise testimisega ning keskkonnasõbralike praktikate tutvustamisega.