Aas rõhutas, et haldusreformiga peab kaasas käima suurem tulubaas, üksnes omavalitsuste liitmisest tulu ei tõuse.

„Probleemiks on see, et keskvõim ei suuda kõiki ülesandeid täita, aga kohalikel omavalitsustel pole neile pandud ülesannete täitmiseks piisavalt vahendeid.“ nentis Aas. „Ka regionaalselt on linnade ja valdade võimekus väga erinev.“

„Pelgalt haldusterritoriaalsest reformist ei ole kasu kui endiselt jääb lahendamata omavalitsuste ja keskvõimu vaheline konflikt,“ ütles Aas. „Samuti on põhjendamatu määratleda omavalitsuse miinimumsuurust üksnes elanike arvuga.“

Aasa sõnul ei saa olla 5000 elanikku peamine omavalitsuste ühendamise kriteerium, eeskätt tuleb juhinduda väljakujunenud tõmbekeskustest ning naaberomavalitsused nende külge liita.

„Loogiline oleks, kui omavalitsused ühineksid tõmbekeskusega ning senised maakonna piirid ei tohiks siin olla takistuseks,“ ütles Aas.

„Esikohale tuleb seada piirkonna terviklik ja tasakaalustatud areng, kvaliteetsete teenuste kättesaadavus, avalike teenustega seotud infrastruktuuri arendamine ja paremat elukvaliteeti võimaldav avalik ruum,“ ütles Aas. „Eeskätt peab olema haldusreformi eesmärk muuta avalik haldus efektiivsemaks. Selleks on aga vaja lahendada halduskorralduse sisulised probleemid, määratleda kohaliku omavalitsuse ülesanded ning lahendada nende täitmiseks vajaliku piisava rahastamise küsimus.“

Aas rõhutas, et omavalitsuse optimaalne suurus sõltub omavalitsuse poolt täidetavatest ülesannetest – esmalt tuleb panna paika ülesanded ja rahastamine ning alles siis uued piirid kaardile märkida

Täna toimub Tallinnas Kultuurikatlas (Põhja pst 27a) XIV Omavalitsusfoorum, mille teemaks on omavalitsused ja haldusreform.

XIV Omavalitsusfoorumil esitavad omapoolse nägemuse haldusreformi läbiviimisest nii riigi esindajad kui teadlased. Esindatud on üleriiklikud ja maakondlikud omavalitsusliidud, mille esindajad käsitlevad liitude rolli ja seisukohti haldusreformis. Oma kogemusi ühinemiste läbiviimisel jagavad omavalitsusjuhid. Päeva lõpetab foorumil esinejate paneeldiskussioon.