Rein Riga, põllumajandus-tootja, Saue vallavolikogu esimees

Ma väga kindel ei ole, mida mulle isiklikult niisuguse infoga kursis olemine annaks. Oma töötajaile väiksemat palka makstes, kui selles sektoris mujal saab, tuleb maksuamet seda kindlasti meelde tuletama.

Jah, võib ju väita, et avalikustades palgad, saab must valgel selgeks, kas mehed saavad sama töö eest rohkem, kui naised. Ei ole väga kindel, et sellest midagi väga muutuks.

Pealegi mõjuks paljudele meestele üsna tervistkahjustavalt, kui saab avalikuks, et ta teenib naisest vähem. Eesti mees tahab olla parim.

Toon oma elust paarikümne aasta taguse näite. Naabrimees sõitis valge Valmeti traktoriga, võttis sügisel Sampo kombainiga vilja. Küll mu hing oli haige seda kõike nähes. Pärast tema pankrotti ostsin naabrimehe masinapargi ära, enesetunne läks kohe paremaks.

Olen kindel, et palkade avalikustamine tekitaks samuti inimestes vimma ja kadedust.

Priit Rohumaa, ASi Viru Keemia Grupp juhatuse esimees

Minu palk on nii suur, et päev pärast minu palga avaldamist ei lähe ükski avaliku sektori tippjuht enam tööle või hakkavad viimasedki ausad neist varastama.

Nõnda et jätame selle palganumbri parem saladuseks. Muide, minu viimane palgapäev VKGs on 1. oktoobril.

Hannes Prits, OÜ Estover tegevjuht

Palk on tööandja-omaniku ja töövõtja vaheline kokkulepe, mis, nagu ka muud lepingud ja kokkulepped, kuuluvad sensitiivse äriinformatsiooni hulka. Erasektori palkade avalikustamise taga on keeruline näha mingit avalikku hüve.

Avalikustamisega seotud ohtudest ei hakkaks siinkohal rääkima.

Antud juhul pole paslik ka paralleel avaliku sektori palkadega, kuna viimase osas on tööandja-omanik kodanik, siit ka avalik huvi. Kuigi võib eeldada, et näiteks riigiettevõtete juhtide palkade avalikkus tõrjub nii mõnegi potentsiaalse kandidaadi, kes sellega kaasnevast furoorist huvitatud pole.

Bo Henriksso, ABB Balti riikide juhataja

Päris täpselt ei oska öelda, kas erasektori tippjuhtide palk peab täielikult avalik olema. Olukord võib ju erineda, see sõltub, millisest ettevõttest räägitakse.

Palgamudelid võivad olla erinevad – kas avalikustada ainult konkreetse isiku konkreetne palk, aktsiapaki suurusega seotud omanikutulu, lisaks makstavad soodustused jne.

Soomes on ettevõtete juhtide palgad osaliselt avalikud, kuna maksuamet annab inimeste sissetulekud välja, aga see pole alati kuigi täpne. Seega on küsimus, millise metoodika järgi palka kui niisugust arvestatakse.