Veterinaar- ja toiduamet ning põllumajandusamet analüüsivad igal aastal taimekaitsevahendite jääke toitudes, et kontrollida toidu vastavust kehtestatud toiduohutuse nõuetele. Taimekaitsevahendite jääke, mida analüüsitakse, on üle 500, ja nende sisaldustele eri toidugruppides on kehtestatud maksimaalsed lubatud piirnormid (MRL – maximum residue level). Alla piirnormi jäävate jääkidega toidu tarbimine ei ole tervisele ohtlik.