Sedamööda, kuidas pärast eelmise aasta augustikuus kehtima hakanud toiduainete ekspordi keeldu euroliidust Venemaale meie põllumeeste elu eriti keeruliseks muutis, lisandub üha neid agrofirmasid, kes ka Maa-elu Edendamise Sihtasutuse (MES) käendatud pangalaene tagasi maksta ei suuda. Praegu on MES andnud laenukäendusi kokku 56 miljoni euro ulatuses. Hapuks läinud laenukäenduste väljamakseteks on eraldatud reservi 6,5 miljonit eurot.