Aastatuhandeid on inimesi huvitanud igasugused ennustused, ettenägemised, tuleviku kuulutamised, võimaluste ja arengute, ka ebaõnnestumiste ettemääramised, horoskoopide koostamine – olgu siis loomade, lindude, lillede või numbrite põhjal. Igal süsteemil on oma reeglid ja tõlgendamise viisid, ning saatuse analüüsimise viisi, mis tuletatud sünnihetke energiast, võib õigusega nimetada matemaatiliseks filosoofiaks.

Kui sellesse peenmaailma tõeliselt süüvida, võivad tulemused olla päris huvitavad ja ka muljetavaldavalt täpsed. Kahjuks on tänapäeval mindud pigem pealiskaudsuse teed, nii et kes võtab kätte Rodford Barrati raamatu „Elu numbrid. Iseloom ja saatus numeroloogia valgusel“, et seda lihtsalt ajaviiteks lugeda, on juba enne lugemise alustamist kaotanud. Et seda raamatut lugeda ja sealt ka enda jaoks olulist teavet ammutada, tasub varuda aega, harjutada keskendumisoskust ning hoida käeulatuses vihik, pliiats ja kalkulaator – tegu on põneva, kuid täpsust nõudva numbrimaailmaga.

Juba raamatu esimeses peatükis, kus tutvustatakse numbrimaailma olemust ja ajalugu, annab autor teada, et peaaegu kõik suurrahvad, arvatavasti ka kõik põlisrahvad, omavad oma numeroloogilist süsteemi.

„Hiinlastel, egiptlastel, kaldealastel, kreeklastel ja roomlastel oli igaühel oma numeroloogiline süsteem. Hiinlaste yijing‘i vanuseks arvatakse enam kui neli tuhat aastat,“ kirjutab autor. „Iidne juudi müstiline süsteem kabala avaldab vaimseid tõdesid numbrite, tähtede ja helide kaudu. Usk, et numbrid võivad sümboliseerida mõisteid või paljastada jõude, on valitsenud paljudes mineviku ühiskondades. Piiblis on ohtralt numbrisümboolikat: 666 on neist kõige kuulsam."

Õnne- ja õnnetusenumbrid

Numbritel on paljudes kultuurides oluline tähendus. On numbreid, mis toovad õnne, ja on numbreid, mida inimesed üritavad vältida. Euroopas ja Ameerikas sümboliseerib näiteks number 7 sageli head ennet, edukust või karismat. Samas numbri 13 tähendus on kõike muud kui positiivne, tuues ebaõnne, ning number 6 on sümboliseerinud maailma salapärast ja kummituslikku poolt.

Hiinlased aga eelistavad vältida numbreid 4 (hääldades on see sarnane sõnaga „surm“), 14 (hääldades sarnane sõnapaariga „tahan surra“), sest need kannavad endas surma energiat. Seetõttu on paljudel hoonetel neljas korrus tähistamata või lihtsalt vahele jäänud või puuduvad hotelli korrustel toad, mille number peaks loogiliselt lõppema numbrikombinatsiooniga 14 (314, 514, 614 jne).

Tõepoolest, ise olen juba peaaegu kümme aastat uurinud hiinlaste yijing'i maailma, ja mida rohkem sellesse filosoofiasse süveneda, seda mitmekihilisem ja rikkam see iidne tarkus on.

Sarnaseid numeroloogiat tutvustavaid raamatuid on ilmunud varemgi, kuid enamasti on need piirdunud peamiste jõujoontega nagu elutee number, sünnipäeva number ja eesmärgi number. See raamat annab aga juurde palju uusi sünnihetke analüüsimise võimalusi. Näiteks numbrikombinatsioonide omavahelise vastasseisu või harmoonia analüüsi ning nendest tulenevate võimaluste ja takistuste kaardistamise meetodid. Rodfort Barrati kirjeldab ka vähem kajastamist leidvaid stressinumbrit, karmanumbrit, intensiivsuse numbrit, õnnenumbrit ja nende avaldumise vorme inimese sünnikaardis. Samuti tutvustab eri vaatenurkade kaudu isiksuse nelja temperamendi tüüpi.

Tegelikult võib siin tekkida pigem küsimus, kui palju on lugeja valmis infot vastu võtma. Kui palju on lugeja valmis saama teadlikuks oma isikliku sünnikaardi ebakõladest, ebaõnnestumistest?

Uuri välja oma eripära!

Niisiis on inimese sünnihetk kodeeritud ehk väljendatud numbriliselt, mis omakorda on seotud kosmilise informatsiooniga, vibratsiooniga. Samuti on võimalik kodeerituna, numbriliselt väljendada inimese nime ja selle eri osiseid. Nii mõnigi kord ei hakka inimesele pandud nimi tema jaoks tööle ja palju mõjusam võib olla hoopis hüüdnimi või nime lühend. Samuti võib nimevahetusega kaasneda saatuse muutumine, kas siis paremuse või halvemuse suunas.

Minu soovitus raamatu lugejale ja sellesse põnevasse teemasse süüvijale: uuri välja kõik oma eripärad, võimalused, ka nõrkused! Ära lepi ainult nende teadmisega, vaid kasuta seda teadmist oma valikute ja otsuste tegemisel, oma elutee loomisel. Oma plusse, häid omadusi ja soodsaid endeid kasuta kui tugevusi. Oma nõrkuste mõju püüa vähendada, vajadusel aga ka aktsepteerida kui üht osa enda elust.

Raamatus toodud juhiste järgi saab koostada isikliku või kellegi teise numeroloogilise sünnikaardi. Numbritest väljaloetav teave võib olla hämmastavalt täpne ja samas ka põhjapanev, kui osata näha suurt pilti ning kui õppida numbreid mõistma ja nende võimalikke mõjusid targalt oma igapäevaelus kasutama.

Nagu astroloogia, paneb ka numeroloogia inimese oma iseloomu analüüsima ja enese üle mõtlema. Mõnikord võibki kõige suurem kasu seisneda just selles, et õpid iseennast või oma lähedasi paremini mõistma.

Mõnusat lugemist, kaasamõtlemist ja iseenda kaardistamist!