Märgistamise eesmärk oli, et teadlased saaksid hiljem koguda infot nende kasvukiiruse, rände, varude ja kasvutingimuste kohta erinevates järvedes. 85% klaasangerjamaimudest asustati Võrtsjärve, ülejäänud Saadjärve, Kuremaa, Kaiavere ja Vagula järve.