Teaduskeeles on Eesti poliitilist kultuuri mõtestatud üsnagi tabavate tunnuslausetega. Ehk on lugejalgi huvitav kaasa mõelda, kas tundub õige või mitte. Toon konkreetsed näited.