Eelmise sajandi alguses tuli analüütilise psühholoogia rajaja Carl Gustav Jung välja arhetüüpide ideega. Temalt pärinevad ka terminid “ekstravert” ja “introvert”. Jung tõi välja ka naiseliku ning meheliku alge, millest esimene tähendab vajadust kuuluda ja hoolida ning teine ennast kehtestada ja domineerida.