Prantsuse geograaf Jean-François Gravier (1915–2005) avaldas 1947. aastal uurimuse, mis kandis pealkirja “Paris et le désert français” (“Pariis ja prantsuse kõrb”). Selle, hiljem vähemalt kahel korral taastrükitud raamatu sõnum on üksüheselt üle kantav praegusele Eestile. Gravier tõdes, et Pariis ja tema eeslinnad käituvad mitte kui oma tagamaad elustav metropol, vaid kui Prantsusmaa rahvuslikku kehandit õgiv monopol.