Nädala eest saadeti ministeeriumidesse kooskõlastamisele ka uue veeseaduse eelnõu.