7.augustil tähistatakse Paldiskis, Leetse-Lepiku talu kalmistul kunstnik Nikolai Triiki 130.sünniaastapäeva ja avatakse kalmistu uus aed. Kunstnik Nikolai Triik (1884-1940) on Eesti üks 20.sajandi alguse silmapaistvamaid kunstnikke, kes on maetud Leetse-Lepiku talu kalmistule. Leetse-Lepiku talu oli kunstnikule väga olulise sentimentaalse väärtusega.

Nikolai Triigi puhul on tegu autoriga, kelle elu ja looming on tihedalt seotud Paldiski ja tema ümbrusega. Nikolai Triikile tähelepanu pööramine teadvustab Paldiski olulisust Eesti kunstiajaloos, seega ka laiemalt Eesti kultuuriruumis. Teiselt poolt tutvustavad Triigi tööd oma Paldiski kandi looduslikku ilu.

Heategevusfondi Uus Laine eestvedamisel korrastati kalmistu territoorium ning paigaldati kalmistule uus aed. Lisaks paigaldati kalmistule suunaviit ning infotahvel. Uus aed paigaldati koostöös Muinsuskaitseametiga ning on täpselt samasugune nagu oli vana aed. Kalmistu korrastamine võttis aega peaaegu pool aastat ja tulemus on seda väärt. Projekti maksumuseks kujunes ligikaudu 6000 eurot.

Leetse-Lepiku talu kalmistu korrastustöid rahastasid Heategevusfond Uus Laine, Muinsuskaitseamet, Eesti Kunstimuuseumi kunstisõprade selts, Nelja Energia OÜ, Paldiski linnavalitsus.