„Kui Euroopa Kalandusfondi toel on tehtud aastatel 2007-2013 suuri investeeringuid kalakasvatusse, siis perioodil 2014-2020 peame saama tootmised täisvõimsusel tööle, et meie toodang oleks Eesti tarbija laual ja suudaksime ka eksportida,“ ütles põllumajandusminister Ivari Padar. „Heakskiidetud projektide valmimisel võiks meie toodang olla praegusest kümme korda suurem – ligi 5000 tonni aastas.“

Heakskiidu saanud tegevuskava on aluseks perioodi 2014-2020 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendite planeerimisel.

Kalandusnõukogusse kuuluvad Põllumajandusministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Eesti Mereakadeemia, Eesti Kalakasvatajate Liidu, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Rahandusministeeriumi, Eesti Rohelise Liikumise, Eesti Kalaliidu, Peipsi Alamvesikonna Liidu, Eesti Kalapüüdjate Ühingu, Veterinaar- ja Toiduameti, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi, Eesti Kaugpüüdjate Liidu, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kalaspordi Liidu, Keskkonnainspektsiooni ja Eesti Kalurite Liidu esindajad.