Filmis antakse lühiülevaade Eesti kalanduse ajaloost, keskendudes põhjalikumalt erinevatele püügiviisidele. Püüdjad selgitavad püügivahendite tööpõhimõtteid, mida kuvatakse ka graafiliselt.

DVD-l on 14 sisupeatükki: sissejuhatus; võrgupüük; jääalune võrgupüük; traalpüük; mõrrapüük; avaveemõrd; ääremõrd; kastmõrd; rivimõrd ehk angerjarüsa; noodad ehk kurnpüünised; mutnikupüük; kalda-veonoot; silmutorbikud; õngejada.

Film valmis koostöös Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskuse ja AD Oculos Filmiga, seda rahastas Euroopa Kalandusfond.

Kalanduse teabekeskus hakkab filmi levitama koolides, loodusmajades ja huviringides.

Film on kõigile soovijatele tasuta ning vaadatav ka Youtube'is.