Lõpus vaatasime filmi Tarvastu vallas Ennuksemäel asuvast metsavendade punkrist, mille punavägi ümber piiras ja hävitas. Hukkus palju metsavendi. Praegu on see punker taastatud ja inimestele uudistamiseks avatud. 

Tänan kohalolnute nimel Heinot. Materjali lisandumisel kindlasti kordame üritust.