Eesti teraviljasektori arengukava hakkab valmis saama ning peaks kaante vahele jõudma maikuus.

See näeb ette kasvupinna suurendamist 30 000 ha võrra, teraviljatoodangu suurendamist Eesti kahekordse vajaduse tasemeni ning ekspordi kasvu.