Raie käigus jäetakse alles männid, kõik lehtpuud ja säilikpuude eesmärki täitvad puud. Pärast raietööde lõppu teostatakse maa-alal taasmetsastamine hariliku männiga.

Milleks on raietöö tegemine vajalik?

Tänase seisuga on telkimisplatsi ümbritsev ala praktiliselt hävinud. Augustis 2010 tekitas torm Äntu maastikukaitsealale hulgaliselt kahju ning osaliselt sai tormist kahjustada ka järvede ümbrus. Kuna tormimurrud on järvede ümbruses koristamata, siis on see soodustavaks teguriks kuuse-kooreüraski tekkele ja levikule. Viimase kolme aasta jooksul on üraski poolt kahjustatud ala suurenenud märgatavalt.

Kuuse-kooreüraski uue põlvkonna lendlus algab tavaliselt juuni alguses. See on aeg, millal kahjurid asustavad ja munevad uue põlvkonna, kahjustuse läheduses väliselt tervetele puudele. Üheks kahjustuse leviku tõkestamise mooduseks on kahjustatud puude raiumine enne juunikuud. Raie käigus viiakse koos metsamaterjaliga metsast ära ka kahjurputukate rajatud haue.

See on põhjuseks, miks peaks täna alustama kahjustus kollete likvideerimisega. Vastasel juhul levib kahjustus edasi ning järvi ümbritsevad kuusikud võivad lõplikult hävida.


Leie Nõmmiste
keskkonnanõunik

Teet Paju
piirkondlik metsanduse spetsialist