Toetusi põllumajanduse, maaelu, metsanduse, maapiirkonna elukvaliteedi edendamiseks, toiduprogrammide ja turukorralduse meetmeteks maksti mullu välja ligi 1,4 mln eurot rohkem kui aasta varem. Toetuse saajaid oli 303 võrra rohkem. Mullu laekus PRIAsse kokku 71 142 taotlust.

2013 oli ühtlasi rahastusperioodi 2007-2013 viimane aasta. Mitme meetme eelarved olid ammendunud juba varasemates taotlusvoorudes, mistõttu uusi taotlusi vastu ei võetud. Samas jätkub varem määratud investeeringutoetuste väljamaksmine veel mõnda aega sedamööda, kuidas ettevõtjad oma projekte lõpetavad ja määratud toetuste kättesaamiseks kuludokumente esitavad.

PRIA peadirektor Jaan Kallas kinnitas aasta tagasi, et PRIA on seadnud eesmärgiks programmperioodi lõpuks ära kasutada vähemalt 99,5% kõikidest fondidest planeeritud vahendeid. 31. detsembri 2013 seisuga oli PRIA maaelu arengukava (MAK) toetusi välja maksnud 82,27%. Euroopa Kalandusfondi (EKF) meetmete osas on väljamakseid tehtud 59,07% ulatuses kogu rahastamiskavast. Määratud toetuste osakaal eelarvest on oluliselt suurem. MAKi toetusi on PRIA programmperioodi jooksul välja maksnud ligi 769,5 mln eurot, EKFi toetusi 63,3 mln eurot.

„PRIA töötab jätkuvalt selle nimel, et kõik toetused võimalikult täielikult ära kasutataks,“ kinnitab Jaan Kallas. „Võetud eesmärk on täidetav ning eelarvete kasutamise protsent võib kujuneda veel kõrgemaks, kui ettevõtjad viivad oma projektid kavandatud mahus ellu ja me saame selleks määratud toetused välja maksta." MAKi ja EKFi toetusi makstakse kuni 31. detsembrini 2015.

Alates 2007. aastast on PRIA toetusteks välja maksnud ligi 1,76 miljardit eurot, millest 1,27 miljardit pärineb Euroopa Liidu eelarvest, 0,49 miljardit Eesti riigilt.