Olen elupõline kernukas ja minu esivanemad rajasid Mäe talu Mõnuste külla mitu põlve tagasi. Olen lõpetanud Kernu kooli ja edasi läksin õppima tolleaegsesse Türi sovhoostehnikumi zootehnika eriala. Peale kooli suunati praktikale Ääsmäe sovhoosi kus elasin ja töötasin viis aastat.

Peale ema surma tulin tagasi sünnikoju Mäe tallu juba noore perena ja väikese tütre emana. Kuna sel ajal ei olnud väga tavapärane, et noor pere külasse kolib, leidis see lugu ka ajakirjanduses kajastamist. Järgnevad eluaastad töötasin Haibas loomakasvatuses kuni pensionieani, sealt edasi töötan Kernu Valla Rahvamajas.

Millal sai sinust külavanem ja kui palju on see kohustus sinu elu muutnud?

Külavanemaks valiti mind 2003-ndal aastal. Koosolek sai peetud Mäe talu aias tolleaegse volikogu esimehe Karl-Erik Tenderi juhtimisel.

Mäe talu on olnud aastaid kokkusaamise kohaks kuna seal oli Haiba sovhoosi Mõnuste brigaadikeskus, Mäe talus käis kauplusauto, samuti tõi postiljon sinna kogu küla ajalehed ja kirjad.

2006-ndal aastal sai korraldatud esimene küla kokkutulek kus osales ca 100 inimest.

Tehti küsitlus külaelanike seas, et kas ja kui palju soovitakse kokku saada, kuhu rajada külakeskus ja tehti ettepanekuid külaarenduseks.

Aastal 2007 moodustasime MTÜ Mõnuste Külaarendamise Seltsi, mille kaudu sai erinevatelt toetusprogrammidelt raha taotletud.

Rajasime küla kiigeplatsi koos suure küla kiigega, samuti võrkpalli ja jalgpalliväljaku ning laste liivakasti. Tänu projektitoetustele on soetatud erinevat tehnikat külakeskuse korrashoiuks ja ürituste korraldamiseks. Tänaseks on küla kiigeplats paljudele külaelanikele meeldivaks vabaaja veetmise kohaks.

Koos külarahvaga oleme korraldanud mitmeid ühisüritusi ja loonud traditsioone - igal kevadel talgupäev ja suvel jaanipäeva tähistamine, lastele jõulupidu ning vastlapäev. Iga kolme aasta järel toimub küla kokkutulek ja osalejate arv on aina suurenenud. Kokkusaamised liidavad.

Milliseid muudatusi soovid veel teha?

Ikka sooviks neid traditsioone hoida, mis aastate jooksul on loodud. Selle aasta suvel on meie korraldada Kernu valla küladepaev ja ootame vallarahvast perepäevast osa saama.