Kui geneetik ütleb ja mõtleb nii, et pedagoogiks ei õpita, vaid sünnitakse (selleks peavad olema inimesel vastavad geenid, mille avaldumisel põhinevad võimed), siis sotsiaalteadlased on veendunud, et pedagoogiks õpitakse. Eestis on viimased kahtlemata ülekaalus, mistõttu pedagoogide ettevalmistust (õpetamist) riik ülikoolidelt ka tellib.

Õpetajate ettevalmistust tehakse nagu teistel teaduserialadel läbi teaduspõhise õppe. Kui jätta välja pedagoogikateadusega seonduv sotsiaalteaduste valdkond, siis muus maailmas saadakse pedagoogide ettevalmistusest aru eelkõige kui mitteteaduspõhisest rakendusõppest, mida teostatakse enamasti rakenduslikes kolledžites (ingl Teachers Training College), kus õpetamisoskusi treenitakse (õpitakse õpetama).