Mullu sügisel ajalehega alustades pidasime üsna tõenäoliseks, et "Padise Teatajat" õnnestub olulises osas rahastada LEADER-programmi toel ning kahe projekti raames taotlesime selleks ka raha. Kahjuks ei läbinud need taotlused valikusõela. Praegu pole silmapiiril ka mõnda teist eurorahastuse võimalust.

Samuti prognoosisime alguses suuremat reklaamitulu laekumist, kuid ettevõtete reklaami ja eraisikute kuulutusi on jõudnud ajalehte oodatust vähem. Eeldasime, et kohaliku kogukonna toetus kujuneb suuremaks ning lehte suhtutakse kui „oma valla asja", mis on nõu ja jõuga ka toetamist väärt.

Praegu kulub Padise Teataja ühe numbri väljaandmiseks keskmiselt 326 eurot, mis sisaldab ajalehe kujundamist ning 750 eksemplari trüki ja levitamisega seotud kulusid. Sisu loomine ja tekstide toimetamine on siiani toimunud tasuta tööna. Iga lehe kuludest 31%, ehk 100 eurot kuus, on tänavu panustanud Padise vald ning 41%, ehk 134 eurot kuus, on võtnud ajalehe väljaandjad enda kanda. Ülejäänud, keskmiselt 92 eurot kuus, oleme teeninud reklaamiga.

Kuna Padise Teataja eesmärk on olla midagi enamat kui lehetegijate kulukas hobi, siis uuest aastast muutub ajaleht tasuliseks. Ajalehe hind ja muud üksikasjad selguvad Padise Teataja detsembrinumbri ilmumise ajaks, kuid üks on kindel: tahame hoida ajalehe hinna nii taskukohase kui vähegi võimalik. Meie praeguste plaanide kohaselt peaks ajaleht tulema müügile kauplustes ning seda saaks ka koju tellida.

Tasulise ajalehe puhul pole tegemist pretsedendiga, kuna tasulisi kohalikke lehti on Eestis mitmeid - esimese hooga meenuvad Saku Sõnumid, Halinga Valla Teataja ning Kanepi Teataja.

Soovime teha samasugust - kui mitte veelgi paremat - lehte nagu siiani ning kutsume kõiki vallaelanike ja ettevõtjaid üles selleks oma väikest panust andma: ajalehte ostes-tellides, aktiivsemalt reklaami ostes ja kuulutusi avaldades või lihtsalt patriotismist kodukoha uudiste lugemise võimalust toetades.