Mis saab Tallinna TV-st, kui saate Tallinnas võimule?

Linnavalitsus ei peaks minu arvates televisiooni pidama, eriti olukorras, kus elulisteks teenusteks sageli raha ei jätku. Ma ei kujuta ette olukorda, kus ma Tallinna TV sulgemata jätan. Televisioonis oleva linnainfo osa võib vabalt anda ERR-ile ja kui peaks juhtuma, et linnal on tõesti kultuurisaadete jaoks raha üle - milles ma väga kahtlen - siis võib saateid tellida eraõiguslikelt telekanalitelt või ERR-ilt.

Kas jätkate PBK-lt saadete ostmist ning ajalehe Pealinn toppimist igasse ettejuhtuvasse postkasti?

Maksumaksja raha eest propaganda levitamine on ebaeetiline ja paljudes riikides on see kriminaalkuritegu. Loomulikult tuleb taoline propaganda lõpetada. Tallinlased tuleb vabastada Savisaare maksust.

Millal viimati Tallinnas ühistranspordiga sõitsite? Mida teete tasuta ühistranspordi ja bussiradadega?

Eile trammiga nr 4.

Ühistranspordi puhul on minu arvates kõige tähtsam selle kestlik arengumudel. Linn peab olema suuteline pidevalt uuendama bussi-, trammi- ja trolliparki ja tagama, et nad sõidaksid teedel, mis neid ei lõhu. Lisaks on praegused ühistranspordi marsruudid ajast ja arust.

Senine ühistranspordi korraldus pärineb tööstusrevolutsiooni aegsest mõttemallist, kus inimesed töötasid massidena suurtes tehastes. Näib, et Tallinnas pole peale Stalini surma ühistranspordi korralduses midagi olulist muudetud.

On kahetsusväärne, et mitmed suured tööandjad on pidanud organiseerima endale oma bussiühendused, et töötajad mõistliku ajaga tööle jõuaks ja ei peaks kolm korda ümber istuma. See on linna tegemata töö ja monumentaalne ebakompetentsus.

Tasuta ühistransporti ei ole kindlasti tänases seisus võimalik hoobilt kaotada, sest selle suhtes on inimestel tekkinud õigustatud ootus. Ma saan selle populaarsusest inimlikult aru. Ka mulle meeldib piletit ostmata bussiga sõita. Samas on selge, et rahaliselt ei ole ükski tasuta asi kestlik. Tasuta ühistransport pole ju tasuta, selle maksavad linnakodanikud kinni. Seda peab alati meeles pidama.

Mida võtate ette korrumpeerunud linnaametnikega?

Tallinna ametnikud tuleb vabastada parteilisest survest. Ma olen kindel, et valdav osa neist on asjatundlikud ja teevad rusuvates oludes endast parima. Mis puutub korrumpeerumisse, siis olen juba öelnud, et soovitan neil võimalikult kiiresti oma patud üles tunnistada ja sellisel juhul suhtun neisse leebelt. Muidugi ei tähenda see ilmtingimata, et Eesti õiguskaitseasutused samaga vastavad.

Mida kavatsete teha Linnahalliga?

Linnahall on läänemereäärsetest vaba aja keskustest üks huvitavamaid. Täna on ta muidugi üks Tallinna häbiplekke. Sellest saaks võimsa turismimagneti ja ta korda tegemine peab olema osa kaua räägitud Tallinna avamisest merele. Kavatsen selle ära teha.

Erinevad keskerakondlased on aastaid bluffinud, kuidas nad leiavad Linnahallile investori. Reaalsus on, et ainus tuntud Savisaare toodud välisinvestor on endine KGB-lane, kellelt ta käis vene kiriku jaoks raha küsimas. On selge, et kui Tallinna linnavõim ei oleks nii ebapädev ja korrumpeerunud, oleks sadama piirkonda ammu leitud investorid ja see toimiks atraktiivse linnaruumina.

Kas Munitsipaalpolitsei jääks alles?

Munitsipaalpolitsei tuleb põhjalikult reorganiseerida. Samuti pole Tallinnal vaja asutust, mis kannab nime Politsei. Politsei ja kogu riik riigis mäng tuleb ära lõpetada. Tallinnal on vaja heakorra ametit, millele ülesannete hulka ei kuulu linnakodanike karistamine, vaid abistamine ja linna heakorra tagamine. Kuna kavatsen luua fondi, mis võtab üle üksinda last kasvatavate vanemate alimendinõuded, saab MUPO järeltulija tulevikus nende nõuetega tegeleda.

Tallinna eelarve on igal aastal miinuses? Miks? Mida selle kaotamiseks ette võtaksite?

Tegelikkuses ei ole Tallinna linnaeelarve iga aasta miinuses. Tallinn on Eesti rikkaim omavalitsus ja Tallinna tulud on tänu töökatele linnakodanikele aastate jooksul kasvanud. Kahjuks pole praegune linnavõim suutnud tulude kasvu pöörata linlaste jõukuse kasvuks ja linnamajanduse elavdamiseks. Pealinna juhid on aga suutnud linnale kaela võtta suure laenukoorma, mis läheneb rahandusministeeriumi poolt ette nähtud piirile.

Kas olete läbi lugenud Tallinna linnaeelarve ja oskate öelda, kui palju on Tallinnal pikaajalisi kohustusi, mida ükski linnapea muuta ei saa?

Linnaeelarvega olen ma tutvunud. Samas on selge, et üksnes eelarve ridu vaadates ei teki täielikku ettekujutust kõikvõimalikest totrustest, mida linn maksumaksja raha eest korraldab. Kui rääkida pikaajalistest kohustustest, millest ei ole uuel linnavõimul võimalik kergesti vabaneda, siis neid on kahjuks palju. Kõikvõimalikud projektid, kus linn rendib koole, kortermaju, telestuudiod jne on kaetud ju lepingutega.

Kuidas on see minule kasulik, et just teie seda linna juhite?

Toon Tallina juhtmisse tagasi eestimeelsed väärtused. Linnajuhtimine peab olema aus ja omade ringkäendus tuleb lõpetada. Samuti tuleb teha lõpp Savisaare maksule ehk lõpetada igasugune tarbetu raiskamine. Linnajuhina keskendun sellele, et Tallinnasse tekkiks uusi ja hästi makstud töökohti. Usun, et linnal on märkimisväärne roll ettevõtluskeskkonna edendamisel. Seda, kas see on teile kasulik, peate ise otsustama.

Tõenäoliselt saab IRL Tallinnas neljanda tulemuse. Kellena näete ennast linnavolikogus, kui nii läheb? Mida üritate saavutada oma fraktsiooniga, kus on umbes kümme liiget?

Ma usun, et IRLi valimistulemus on märkimisväärselt parem kui küsija ennustab. Arvan, et IRL-il, sotsiaaldemokraatidel ja Reformierakonnal on olemas võimekus koguda nii palju hääli, et Savisaar ei saa linnavolikogus enamust. Kujutage ette seda paanikat Keskerakonna ridades! Kõige tähtsam on, et võimalikult palju inimesi tuleks eelvalimistel ja 20. oktoobril hääletama. Nii on võimalik tuua Tallinna juhtimisse tagasi eestimeelsed väärtused, lõpetada varastamine ning edendada ettevõtlust.

Miks kandideerite ametikohale, kus tuleb suhelda sõpruslinnadega, millest mõned asuvad Venemaal ja kuhu sõitmine on teie jaoks problemaatiline? Mida teete, kui saate küllakutse näiteks Moskva linnapealt?

Tallinnal on potentsiaal olla Põhjamaine pealinn, kus linna elanikud osalevad aktiivselt linnaruumi kujundamises, ettevõtlus õitseb ning lastega pered ei pea aastaid ootama lasteaiakohta. Seni on Tallinna juhtimisel tõepoolest eeskuju võetud Venemaast. Lokkab korruptsioon ja linnakodaniku arvamus ei lähe korda. Seda kavatsen ma muuta. Tallinn peaks tegema kostööd mitmete Euroopa linnadega, meelitama siia investeeringuid, turiste ja ettevõtlikke inimesi. Vaevalt ma nendes asjades Moskva linnapealt häid nõuandeid saaksin.

Kas toetate seda, et Tallinna Kesklinnas, Uue-Maailma piirkonnas tuleb oma elukoha ees parkimise eest maksta? (Praegu on aastamaks 38,85 eurot.)

Praegu saab Tallinnas oma registreeritud elukoha ees tasuta parkida üks auto. Samas on parkimine kesklinnas üle mõistuse kallis. Selles süsteemis peitub ebaõiglust ja palju küsitavusi. Kavatseme Tallinna parkimiskorralduse põhjalikult reorganiseerida ja muuta inimsõbralikuks.

Kas toetaksite ideed rajada linna kõige väärikamasse paika kommunismiohvrite memoriaal, mis koosneks muuseumist ja mälestusmärgist?

Kommunismiohvrite memoriaali võiks rajada Patarei vanglasse.

Millistele puuetega inimestega seonduvatele probleemidele kavatsete linnapeana lahendusi leida? Kas haritud, kuid ratastoolis naisterahvas võiks Teie alluvuses või meeskonnas tööd saada?

Mind häirib tõsiselt, et liikumis-ja transpordivõimalused on puuetega inimestele väga kasinad. Samuti on suuri vajakajäämisi Tallinna avalikele hoonetele ligipääsuga ratastoolis liikujaile.  Puuetega inimeste rakendamine on majanduslikult kriitilise tähtsusega. Tallinnas on ligikaudu 25 000 puudega inimest ning umbes 40% on neist tööealised. Eesti ei ole nii rikas riik, et lasta sellisel hulgal inimestel eemale jääda tööjõuturust. Seega muidugi võtaksin ma ratastoolis inimese tööle, sõltumata tema soost. Olen kohtunud Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhtidega ja arutanud puuetega inimestes probleeme linnas. Arvestan nendega oma tegevuses.

Millal viimati aitasite mõnda vanurit või tegite midagi inimese heaks?

Ma olen aastaid tegelenud hädas olevate Eesti vabadusvõitlejate murede lahendamisega. Praegu tegelen näiteks ühe kauaaegse metsavenna pensioniprobleemiga. Samuti olen üks vigastatud kaitseväelaste peresid toetava Illenzeeri Fondi asutajatest.

Milline on teie sõjaväeline kogemus ning millises väeosas ja kellena olete te teeninud? Kui ei ole, siis miks?

Nõukogude armeest ma hoidsin kõrvale. Ma olen lõpetanud Reservohvitseride kursused Lahingukoolis ja Briti armee missiooniohvitseride kursused. Olen reservkapten. Osalenud erinevates staabiohvitseri ja muudes funktsioonides sõjategevuses Iraagis 2003-2004.

Millist nõu ja kellele andsite Gruusias ning Jordaanias? Kas kasutate telefonikõnesid tehes krüpteeritud telefonisidet? Kui tihti viibite välismaal oma ettevõtte klientide juures? Miks peaks Venemaa süüdistama teid laevaröövis?

Gruusias nõustas minu ettevõte sealset Kaitseministeeriumi ja Julgeolekunõukogu NATO integratsiooni küsimustes. Jordaanias ei ole ma kedagi nõustanud, kuid teinud koostööd ühe Küberturva ja tehnoloogiaettevõttega. Klientide juures olen viibinud vastavalt vajadusele, mingit kindlat rutiini ei ole. Venemaa ei peakski mind süüdistama laevaröövis.

Kuidas saite 1995. aastal Tallinnas Toompeal asuva Kiriku põik 4-8 korteri omanikuks?

Ammendava vastuse sellele küsimusele leiab siit lingilt.

Kuidas saite IRLi linnapeakandidaadiks?

Ettepaneku kandideerida Tallinna linnapeaks tegid mulle mitmed IRLi liikmed. IRLi linnapeakandidaadiks kinnitas mind IRLi Tallinna piirkonna juhatus selle aasta mais.

Kuidas suhtute sellesse, et teie parteilised kaasvõitlejad käivad välismaal laamendamas ja segavad esinemise ajal bändi, toppides muusikutele pirukat suhu?

Viljandi linnajuhid on oma käitumise pärast vabandanud ning juhtunust omad järeldused teinud.