Eelmise aasta maikuus tutvustati projekti ringtee äärsete kinnistute omanikele ja lepiti nendega kokku mahasõitude asukohad. Käesoleva aasta kevadel viidi läbi riigihanke Suurküla ringtee katte rekonstrueerimiseks kogu ulatuses pikkusega ca 4 km. Kahjuks pidi Padise Vallavalitsus selle hankemenetluse lõpetama, kuna pakkumused ületasid tee-ehituse eeldatud maksumust tunduvalt.

Padise Vallavalitsus viis juulikuus teist korda läbi riigihanke „Padise valla Suurküla ringtee katte rekonstrueerimine". Rekonstrueeritava tee pikkuseks jäi 2,4 km (algus on ringtee Padise poolsest otsast Kruusiaugu talu juurest kuni Põlde talu teeristini; lisaks lennuväljale viiv teelõik).  Edukaks tunnistati hankele esitatud Lemminkäinen Eesti AS pakkumus summas 394 105 eurot. Tööde tellijaks on vallavalitsus ning rahastajateks Kaitseministeerium ja Padise vald. Tee rekonstrueerimine lõpetatakse hiljemalt järgmise aasta septembris.