Külakivi avamisel sepikoja platsil võtsid sõna Järvamaa Muuseumi direktori kt Valev Väljaots, Järva maavanem Tiina Oraste, Koeru vallavolikogu esimees Himot Põldver, Puhmu külavanem Heldur Tombak jt. Kivi õnnistas Koeru koguduse õpetaja Lea Heinaste. Laulis tütarlasteansambel Vanaemad.

Välisministeeriumi esindajana võttis sõna Jüri Trei, tervituskõnega esines Riigikogu liige Sven Mikser ja Koeru vallavanem Triin Pobbol. Tänati kivide mõtte algatajat ja eestvedajat Uno Aani. Välja oli pandud näitus nii külas elanud inimestest ja küla ajaloost kui ka Karl Selterist. Kohtusid endised ja praegused külaelanikud, keda registreerimislehe järgi oli kohale tulnud 160 ringis.

Kuna Selter kuulus korporatsiooni Vironia, siis tema elust ja tegevusest andis esmalt ülevaate Kalev Kallemets, Korp! Vironia esindaja, MTÜ Eesti Tuumajaama tegevjuht.

TÜ dotsent Ago Pajur rääkis välisministri Karl Selteri osast 1939. aasta keerulistel aegadel. Sander Jürisson, Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu väliseesti kirjanduse keskuse juhataja kõneles lähemalt Selteri elust pärast Genfisse elama asumist. Vello Kallandi oli uurinud lähemalt Puhmu küla elu-olu aegade tuultes. Henn Sokk andis ülevaate Vabadussõjast ja Puhmu lahingust.

Kuna Puhmust on pärit ka astronoom ja kirjamees Roopi Hallimäe, kel täitus 105. sünniaastapäev, siis koduloolane Juta Rundu meenutas seda põneva elulooga meest.

Päeva viisid läbi Valev Väljaots ja Ründo Mülts, pakuti lõunasuppi, kohvi ja pirukaid Kaitseliidu naiskodukaitsjate poolt. Üritus sai teoks koostöös paljude inimestega nii Koeru vallast, kultuurimajast kui ka väljastpoolt.