PÄEVAKAVA:

11.00 Külakivi avamine ja sõnavõtud Puhmu küla sepikoja platsil Koeru vallas.
Päeva modereerib Valev Väljaots. Sõna võtavad Järva maavanem Tiina Oraste, Koeru vallavolikogu esimees Himot Põldver, Puhmu külavanem Heldur Tombak.
11.30 - 12.00 Registreerimine, kohvilaud, tutvumine teemakohase näitusega.
12.00 Karl Selteri mälestuskivi avamine ja sõnavõtud. Välisministeeriumi ja Riigikogu esindaja Järvamaalt, Triin Pobbol, Koeru vallavanem.
12.25 Avatud seminar Puhmu küla ja tuntud isikud, moderaator Ründo Mülts.
12.30 1. Karl Selteri elu ja tegevus - Kalev Kallemets, Korp! Vironia esindaja, MTÜ Eesti Tuumajaama tegevjuht
13.00 2. Karl Selter ja 1939. aasta - Ago Pajur, Tartu Ülikooli dotsent
13.25 3. Karl Selter paguluses - Sander Jürisson, Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Väliseesti kirjanduse keskuse juhataja
13.50 LÕUNA - supp Kaitseliidult
14.20 4. Puhmu küla aegade tuules - Vello Kallandi, Eesti Genealoogia Selts
14.45 5. Vabadussõda ja Puhmu lahing - Henn Sokk, Järvamaa ajaloo talletaja
15.10 6. Astronoom ja kirjamees Roopi Hallimäe 105 - Juta Rundu, koduloolane
15.35 Seminari lõppsõna - Ründo Mülts Korraldajad ja toetajad: Koeru Vallavalitsus, Koeru Haridus- ja Kultuuriselts, Koeru Kultuurimaja, Koeru Muuseum, Järva Maleva Koeru Üksikkompanii, Naiskodukaitse Koeru jaoskond, Rakke Muuseum, Järvamaa Muuseum, Päinurme Koduloomuuseum, Jürimardi Talumuuseum, MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum, Järvamaa Pärandi Sihtkapital, OÜ Mäemõis, Vao Külaselts.

Vao külalistemaja pakub seminaril osalejatele majutust 10 protsenti soodsamalt.

Info: http://www.kylalistemaja.eu/

Tel 529 1733