Kuigi klassi ja raja valmimisel oli eestvõtja Hiiumaa Metsaselts, ei ole teave piiratud erametsandusega, vaid ülevaate saab saare kõikidest metsadest. Eripära on ka, et teave on suunatud laiale ringile.

Mõeldes me tänapäevale, kus loodusest võõrdumist, pealiskaudsustõbe jms palju, läheb mõte sinna, et võimalusi urbaniseerunud rahval metsateadmisi saada on Eestis ju päris palju, kuid see on liiga laiali.

Aprillis metsade majandamise heades tavades kokku leppides näitas meie metsarahvas üles märkimisväärset ühismeelt. Samamoodi võiks laiemale ringile suunatud metsateave olla koondatud ühte kohta. Vähemalt teoreetiliselt saaks sellinegi ühine väljatulek – RMK, erametsandus, metsakoolid jt koos – metsanduse mainele hästi mõjuda.