Eesti Keskkonnaagentuur on uus asutus, mis sünnib Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ning Keskkonnateabe Keskuse liitmisega.

Keskkonnaministeerium loodab selle sammuga parandada riikliku keskkonnaseire olukorda, mille senine häda on ministeeriumi hinnangul olnud killustatus.

“Riikliku keskkonnaseire korralduse killustatud süsteem saab nüüd korrastatud ja selgemad piirid.

Sünergia, mis sellisel kombel tekib, peab aitama koondada kogu keskkonnavaldkonna korraldamiseks vajalikku ja heal tasemel alusinformatsiooni, nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel tasemel,” märgib ministeerium.

Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, keskkonnaseisundi hindamine ja muutuste prognoosimine.

Küsimusele, mis muutub metsandusega seotud ametnike seas, vastas keskkonnaministeerium avalike suhete nõuniku Pille Rõivase vahendusel, et keskkonnaameti poolel ei muutu midagi, metsandusvaldkonna töötajad jäävad alles.

Keskkonnateabe Keskuse poolel jäävad funktsioonid samaks, kuid liidetakse osakondi.

Senise metsandusstatistika, metsakorraldusosakonna ja metsaregistri andmehaldurite baasil moodustatakse metsaosakond. Senise metsakaitse osakonna ja riikliku metsainventeerimise osakonna baasil moodustatakse metsaseire osakond.