Enne väljasõitu Väätsale kogunesid volinikud nulu istutamiseks vallamaja ette, kus ühisel jõul uustulnukale parim paik valiti ja juured mulda pisteti.

 Väätsa Prügila AS juhatuse liige Aivar Lõhmus: "Väätsa Prügila AS on kümnele omavalitsusele (sh.Koigi - toim.) kuuluv äriühing, mis tegutseb 2000. aastast. Põhitegevuseks 2012. aastal kujunes tavajäätmete ladestamise kõrval taaskäideldavate jäätmete kogumine ja nende pallimine.

Müügitulu võrreldes 2012.  aastaga suurenes 40,8 % €, mis arvestades keerulist turu olukorda, on väga hea tulemus. Võrreldes 2011. aastaga on kasvanud kulud 41%, sealhulgas saastetasud jm riigi poolt kehtestatud tasud. 2012. aasta kasum oli 1 711 719€, puhaskasumi suurenemist mõjutas oluliselt sihtfinantseerimise põhimőtete muutumine.

2012. aastal investeeris Väätsa Prügila AS põhivahenditesse kokku 2 200 343€, sealhulgas transpordivahendite ja multiliftkonteinerite soetamisse, taaskäitluse arendamisega seotud investeeringutesse, garaaži juurdeehitusse, ÜF sihtfinantseerimisprojektidega seotud investeeringutesse ja lõpetamata laoplatsi ehitusse."

Volikogu protokoll on kättesaadav valla kodulehel.