Kui meil palutakse kellelegi tagasisidet anda, siis alustame vigade otsimisest. Vigu on lihtne märgata. Kuid tõsi on ka see, et tegija teeb tehtavat endale ja tema jaoks on pilt enamasti õige. Kui tegijaid on rohkem, siis lepitakse õigsus kokku enne tegemist ja tulemus on tegijatele ootuspärane. Väljast vaatajatele, kui neil pole informatsiooni algideest ja idee põhjustest, on aga pilt vigadega.

Elanike arv väheneb

Valla eelmises arengukavas nenditakse fakti, et 2000. aasta alguses oli registreeritud elanikke 1934. Edasi püstitatakse visioon, et 2010. aastaks on elanike arv 4000. Mis on pildil õigesti? Kõik on nagu õige. Visioon peabki ju olema ambitsioonikas.

Vaadates kavandatud tegevusi ning seda, kuidas ühed ja samad tegevused aasta-aastalt edasi kanti, jättes lõpuks lugejale mulje, et arenguaastatega ei viidud ühtegi kavandatud tegevust lõpuni, siis uue (2012) arengukava rahvastiku number 1791 inimest on eelpool kirjutatud pildil täiesti õige. Õige on see ka üldiseid Eesti tendentse järgides: madal iive, tööjõuränne, linnastumine jmt.


Kui Tiina Tamm Padise Teataja veebruarinumbris kirjutas: „See tähendab, et kui jätkub elanike arvu vähenemise tendents ja käte laiutamine, et raha pole, on see kant varsti n-ö pommiauk," siis on see samal pildil täiesti õige. Kui ikka kunstnikul on ainult punane värv, siis on tema maalidel punased põllud, millel õitsevad punased lilled, mida omakorda korjavad punased inimesed. Kaua punasega töötanud kunstnik harjub sellega, ta on kistud mugavustsooni. See on loomulik.

Ühistööline kogukond

Vaadata seda, mida elanikud märkisid Facebook'i arutelus Padise vallas elamise ja olemise põhjusteks, märkame, et kunstniku töö on tagaplaanil ja märgitakse järgmised põhjuseid: patriotism, kodukohaarmastus, tunne, et kõik saavad kaasa rääkida, lasteaia headus, linnakära vältimine, kaunis loodus ja hea elukeskkond, palju arukaid ja kodukandi pärast muret tundvaid ja lahendusi pakkuvaid kodanikke.

See on hoopis teine pilt! Sellel pildil on kõik õigesti. Ainult, et kui soovida iibevälist elanikkonna kasvu, mis tagaks valla kestvuse ja arenguvõime, siis ei paista see välja. Ma kardan, et olemasolevat demograafiat arvestades ei ole võimalik täita hetkel kokkulepitud arengueesmärke.

Kuid üha rohkem kinnistub minus arusaam, et Padise kogukond on elujõuline, ühtehoidev, hooliv. Nad on valmis ühistööks ja teevadki ühistööd.

Mida eelmainitud arutelus vastati küsimusele, et mida oleks vaja teha, et Padisele tuldaks elama? Elamispindu ja töökohti, erinevaid hüvesid, koostööd arendajatega kinnisvara väljaehitamisel, krundi eraldamist koos väljaehitatud kommunikatsioonidega, valla toetust eluaseme tekitamisel, teenuste kvaliteedi parandamist, kõrvalvaldade kaasamist teenuste efektiivsemaks muutmisel, sise- ja välisturismi arendamist, millegi uudse väljamõtlemist, Kolvikusse SPA ehitust, ühistranspordi arendamist, taristud korda, külade edendamist, piirialade tähelepanemist, tasuta internetti.

Kui see kõik pildile panna, tuleb hoopis teine ja väljapaistvam ning silmatorkavam taies. Kõlab nagu põhjus.  Miks siis pole meil teistsugust pilti? Miks meie haldusüksuse esindajad ei ole juhtimas mõnd haldusreformiga seotud ühinemisläbirääkimist ega osalemas mõnel neist? Miks me ei kuule ega näe suuri muutusi?  Kas ainult valla eelarve ja vallajuhtide pärast? Ei usu.

Potentsiaal tuleb realiseerida

Tippsportlaseks saab ainult see, kellel on selleks eeldused. Enne tippsportlaseks saamist oled sa lihtsalt sportlane, kes oma arenguprogrammi järgides liigub kõrgete eesmärkide poole. Sportlane saab endale siis riikliku stipendiumi ja ettevõtjatest toetajad, kui on ette näidata lootustandvaid tulemusi. Mida paremad tulemused, seda rohkem toetatakse.

Samuti on omavalitsustega. Kui ei ole tulemusi, ei ole toetajaid (loe: elanikke). Mida lähemale oda viskad,  seda rohkem toetajaid lahkub. Eriti neid toetajaid, kes aitavad vahenditega. Sõnaga aitajaid jääb ikka. Aga kas see viib kuhugi? Jah - hääbumiseni.

Padise valla elanikes on olemas eelduslik potentsiaal viia vald tippu.  Olen märganud patriootlikke, pikkade traditsioonidega ning sügavate juurtega põlispadislasi ning neid, kes on selle paiga valinud juurdumiseks ja koduks. Mõlemaid gruppe ühendab soov jääda ja olla.

Kas lihtsalt olemisest piisab? Vaevalt. Tuleks õppida teistmoodi olema, elama, tegutsema. Maasse torgatud oda ei lenda ise 100 meetri peale. Aga see oleks vähemalt siht. Kui vaatame nüüd meie olemist kui maasse torgatud oda, siis kui kaugel on meie siht?

Julge tulevik

Kohe kirjutan, mis on 100 meetri peal. Padise vald ulatub Vana-Haapsalu maanteest Pärnu maanteeni. Kõik vallas tegutsejad on kui üks organism: inimesed, ettevõtjad, koolid, huviringid vabaajakeskused. Vald on hinnatud elukeskkond.

Maaomanikega kooskõlastatud detailplaneering tagab optimaalse maakasutuse erinevateks elamualade ja tööstusalade arenguteks. On loodud kaugtöökohad ja tegevuskeskused, kus tegevus suunatud innovatsioonile. Kohalikud elanikud koolituvad kogu elu, tugevdades oma konkurentsivõimet ja selle kaudu valla elujõulisust. Väga hästi toimib koostöö naabervaldade ja maakondadega.

Valla mereäärsed alad on tasakaalustatult väljaarendatud sadamateks, rannapiirkondadeks, elamualadeks säilitades looduslähedust ja piirkonna eripära. Üle valla tegutsevad kultuurikeskused kõikvõimalike pillide- laulude-, kunstide- ja teatritegevustega arendades kultuuriturismi valdkonda.

Kõik vallas asuvad kultuuriobjektid on kohalike poolt vääristatud. Need on kaardistatud ja nendeni on rajatud (kergliikluseks sobivad) teed. Enamus objekte on tähistatud ja viidatud ning olulisemad ka valgustatud. Käsitööringide/seltside eestvedamisel on  tekitatud eeldused, et võimalikult paljude objektide miniatuurid, pildid, kunst ja käsitööesemed on meenetena saadaval lähikonnas tegutsevatest müügi-, toitlustuse-, majutuskohtades ja miks mitte ka veebipoest.

Loode-Eesti loodusturismi arendamisel on Padise vald innovatsioon ise. Metsad-sood on midagi, mida Lääne-Euroopas enam ei ole. Turist leiab euroopaliku kohtlemist: restoranis süüa, heas numbritoas magada, meeleolukalt vaba aega veeta. Võimalikult kiire edasi-tagasi transportteenus vähemalt Tallinna lennujaama ja sadamasse.

Vallas tegutsevad ekspordiks tootvad väike-, põllumajandus- ja turismiettevõtted, pakkudes töökohti vallaelanikele kui ka naabervadade inimestele. Tegutsevad  kompetentsikeskused, kus jagatakse erinevat teavet ja oskusi vanaajatöödest ettevõtluseni.

See ei ole veel kõik, mis sellel 100 meetril asub. Aga võib ette kujutada, mis 105. meetril veel on. Selge on ka see, et 100 meetrit kohe kätte ei saa. Jõudu ja tehnikat ei ole piisavalt. Füüsilise ettevalmistusega aga saab ise peale hakata. See ei nõua muud kui sobivaid hoiakuid, tahet, ettevõtlikkust ning aega.  Harjutusala meil ju on.  Esialgu praeguse valla piirid. Usun, et kui 60 meetrit kätte saame, siis on toetajaid ja järgijaid piisavalt, et juba uut sihti seada.

Järgmises Padise Teataja numbris kommenteerib Aivar Pilve arvamuslugu vallavanem Leemet Vaikmaa.