Õpilaskodulastel oli plaanis teha emadele üllatus ning sellega hakati tegelema juba jaanuaris.

Aktiviseerimiskeskuses külvati seemned kastidesse, iga nädal käiakse hoolikalt neid kastmas ning loodame, et emadepäevaks on pottides kaunid taimepojukesed.

Sõbrapäevaball

Eelmise aasta 11. veebruaril toimus Saare valla noortevolikogu algatusel tore üritus nimega Sõbrapäevaball. Pärast balli sai selgeks, et nii toredast üritusest peaks kujunema traditsioon. Selle aasta peo kuupäevaks sai valitud 16. veebruar, et ikka kõik huvilised saaksid osa võtta. Paljud meie noortest ju õppivad ja töötavad väljaspool piirkonda. Et üritus oleks ikka noortepärane, kaunistasid saali ning valmistasid eeskava ette noored ise.

Oma suurepäraseid tantsuoskuseid näitasid meile Karolin Kastan ja Marten Mägi, kes tantsivad Tartu tantsuklubis Stiil. Kaarel oli ette valmistanud sõbrapäevateemalise viktoriini, mille võitis Egert Pütsepp. Ütlemine, et alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama, kehtib ka meie noorte kohta. Vihuti tantsu, söödi snäkke ning poseeriti kaunitel piltidel koos sõpradega. Balli üllatuseks oli maasikavahukooretort, mis maitses imehästi.

Koos sõpradega möödus aeg linnulennul ning siis tuli koristada saal. Lepiti kokku, et traditsioon jätkub.

Kodukohateemaline orienteerumismäng - sportlik kogupereüritus Tore üritus, mille algatajaks jällegi Saare valla noortevolikogu.

Üritus toimus juba teist aastat. 23. veebruaril oli päike väljas ning ilm orienteerumismänguks imekaunis.

Et asja huvitavamaks teha, pidid sellel aastal võistlejad teadma hümni sõnu peast.

Võistkondi oli kokku neli (kuigi ootused olid korraldajatel suuremad). Meil on noori, kuid miks nad passiivsed on, ei oska öelda. Eesmärgiks oli, et noor tuleks imekaunil talvepäeval koos kaaslastega võistlust ja seltskonda nautima. Lisavarustust ehk suuski kasutasid lisapunktide saamiseks Kristin, Kertu ja Laura, väga vahvad tüdrukud. Sel aastal oli teistmoodi ka see, et auhinnati kõige nooremat ja vanemat osavõtjat, eesmärgiks ikka see, et noor kaasaks oma tegemistesse ka lapsevanemaid.

Noorim oli Marten Mägi, kes võttis võistlema ka oma ema Krista Mägi. Tublid!

Nii nagu eelmisel nii ka sel aastal olid kõige nutikam ja nobedam võistkond „Putukad" ehk Putu küla aktiivsed noored: Kairi Laak-Randoja, Kelly Raud, Marily Laak ning Allar Laak.

Pärast võistlemist nautisime kõik koos teed ning pontšikuid. Aitäh kõigile osalejatele ning korraldajatele, sest igas orienteerumispunktis võttis osalejaid vastu noortevolikogu liige, kes esitas eestiteemalisi küsimusi.

Üritust toetasid Saare vald ning Eesti Kultuurkapital. Noortetuba ja SA Saare valla Aktiviseerimiskeskus ootavad noortelt häid innovaatilisi ideid ning valmisolekut noorte üritusi läbi viia. Praegu on käimas fotokonkurs „Mina, noor, nii ei teeks". Ootame aktiivset osavõttu.

Kõik soovijad saavad neljapäeviti käia Voorel käsitöötoas ning meisterdada koos Lemmiga väga vahvaid asju.