Detsembris oli valla arengukava Padise Teatajas üsna pikalt jutuks ja nüüd on see valmis: valla volikogu kinnitas arengukava 27.veebruaril. Arengukava on lugemiseks valla kodulehel aadressil padise.kovtp.ee/et/arengukavad.

Arengukava esimesed 30 lehekülge annavad kogu vallast äärmiselt põhjaliku ülevaate. Kasulik lugemine kogu perele, et endale teadvustada, mida kõike siin on ja millises seisus see on.

Eesmärgid 18 valdkonna arengus ja selleks vajalikud olulisemad tegevused on kirjeldatud tosinal leheküljel.

Tegevuskava kirjeldab, kuidas need olulisemad tegevused peaks ellu viidama. Näed sealt, et mitte ainult vallavalitsusel, vaid meil kõigil on oma roll.

Finantsoht meie pea kohal

Eelarvestrateegia ütleb, et „järgnevatel aastatel on Padise vallal tegevustes kolm olulist prioriteeti:

1. Olemasolevate teenuste mahu säilitamine - tagada vahendite olemasolu teenuste osutamiseks

elanikkonnale vähemalt 2011. aasta mahus.

2. Laenukoormuse vähendamine suuremas ulatuses kui laene võetakse.

3. Tegevustes täiendava toetusrahastuse maksimaalne kaasamine tegevuste ja investeeringute

finantseerimiseks."

Sama eelarvestrateegia nendib ka, et mistahes lisalaekumised kuluvad suure tõenäosusega olemasolevate tegevuste hinnatõusu finantseerimiseks ja et sellest tulenevalt võimaldab valla eelarve uusi investeeringuid teostada või uusi teenuseid pakkuda väga piiratud ulatuses.

Suurimaks riskiks nimetatakse eelarvestrateegias järsku tulude vähenemist. Ilma kulude kärpimiseta tulevat Padise vald toime kuni üheprotsendise tulude vähenemisega.

See tähendab, et kui jätkub elanike arvu vähenemise tendents ja käte laiutamine, et raha pole, on see kant varsti n-ö pommiauk.

Kuidas vahendite hulka suurendada?

See, kuidas vald oma kahjumlikud ja sotsiaalselt-emotsionaalselt-rahaliselt ebaotstarbekad tegemised ümber korraldada suudab, et finantseerida tulevikku kindlustavaid tegevusi, tuleb huvitav teema sügisel eesootavatel valimistel. Sestap sellel praegu pikemalt ei peatu.

Millest aga on tarvis rääkida kohe ja kogu aeg, on meie endi ehk siinkandis elavate ja töötavate inimeste mõtte- ja teguviis.

Täiendava toetusrahastuse kaasamine on ääretult oluline ning selle peaks targasti ja läbimõeldult suunama elu- ja äritegevuse elavdamisele nii, et see ise ennast ära elataks ega sõltuks kellegi teise heast tahtest.

Kes ütleb, kuidas on targasti ja läbimõeldult? Kes mõtleb?

Eks ikka targad, sallivad ja üksteisest lugupidavad inimesed, kes oma mättast tsipa kaugemale suudavad vaadata ja usuvad, et koostöö annab midagi juurde.

Ole hea, loe oma perega meie valla arengukava läbi ja arutage isekeskis, millised teemad on teie jaoks kõige olulisemad.

Ettevõtlike inimeste ümarlaud on koht, kus sellest rääkida ja kuhu igaüks oma ideedega on teretulnud!

See ei ole kritiseerimise koht, vaid arutamise ja koosmõtlemise võimas võimalus.

Just seal võiks helged pead mõjusa strateegia kokku leppida:

* milliseid projekte, millal ja kuhu kirjutada, et lisarahastust tuua;

* millised vähemtähtsad projektid võiks kirjutama jätta, et mitte konkureerida piirkonda tervikuna mõjutavate ideedega;

* millistele teemadele pole üldse tarvis projekti kirjutada, vaid saab asjad oma kuludega tehtud?

* millised jõulised sõnumid peaks jõudma volikogusse otsustamiseks ja vallavalitsusele elluviimiseks?

Pangem pead tööle ja tegutsegem!

Hea algus on see, kui 31.märtsil tuled oma perega kell 16 Padise mõisa ja räägid, mida sina asjadest arvad.